About this Course
최근 조회 2,861

100% 온라인

지금 바로 시작해 나만의 일정에 따라 학습을 진행하세요.

유동적 마감일

일정에 따라 마감일을 재설정합니다.

초급 단계

완료하는 데 약 16시간 필요

권장: 5 hours/week...

스웨덴어

자막: 스웨덴어

100% 온라인

지금 바로 시작해 나만의 일정에 따라 학습을 진행하세요.

유동적 마감일

일정에 따라 마감일을 재설정합니다.

초급 단계

완료하는 데 약 16시간 필요

권장: 5 hours/week...

스웨덴어

자막: 스웨덴어

강의 계획 - 이 강좌에서 배울 내용

1
완료하는 데 4시간 필요

Varför skriver man?

Hej! Välkommen till första kursveckan! Nu kommer du att få tips på hur du steg för steg planerar ditt skrivande och hur du kan använda respons som ett medel för att göra dina texter bättre och utvecklas som skribent. Du kommer också att lära dig en del om vad som kännetecknar det akademiska skrivandet – för det är ju det som den här kursen handlar om. Under veckan får du reflektera över ditt eget skrivande och utbyta tankar med andra kursdeltagare i forumet. Nu kan du sätta igång med lektion 1!

...
9 videos (Total 27 min), 6 readings, 2 quizzes
9개의 동영상
Skrivprocessen3m
Att skriva akademiskt, del 13m
Att skriva akademiskt, del 23m
Respons är en del av skrivandet3m
Att ta emot respons1m
Att ge respons3m
6개의 읽기 자료
Övning: Flödesskrivande10m
Genrer10m
Övning: Slagruta (text)10m
Övning: Slagruta (text med kommentarer)10m
Källor10m
Formulera responskriterier10m
1개 연습문제
Genrer8m
2
완료하는 데 6시간 필요

Hur bygger man en akademisk text?

Hej! Välkommen till vecka 2! Först av allt kommer du att få höra olika röster om akademiskt skrivande. Vi har intervjuat erfarna lärare och studenter som berättar om vanliga problem och fallgropar i skrivandet och delar med sig av sina bästa tips. Resten av veckan ägnar vi åt den akademiska texten som helhet: om hur du lägger texten på rätt nivå, om hur du disponerar och strukturerar. I slutet av veckan får du arbeta med syfte, frågeställning och slutsats i en egen text. Nu kan du gå till lektion 2!

...
7 videos (Total 34 min), 5 readings, 4 quizzes
7개의 동영상
Den akademiska textens ryggrad6m
Att disponera en vetenskaplig text4m
Alternativ till IMRaD1m
Gör texten lätt att överblicka8m
5개의 읽기 자료
Övning: Abstraktionsnivå10m
Övning: Perspektiv10m
Övning: Håller ryggraden?10m
Utvärdera mellanrubriker10m
Övning: Leta metatext10m
2개 연습문제
Textens delar8m
Vad betyder IMRaD?8m
3
완료하는 데 7시간 필요

Hur ser det akademiska språket ut?

Hej igen! Den här veckan kommer vi att gå lite djupare in i texten. Vi kommer att tala om hur du framställer dig själv som skribent och hur du argumenterar på ett trovärdigt sätt. I slutet av veckan kommer du att lära dig hur du skapar flyt i texten och undviker vanliga språkfel. Avslutningsvis ska du själv skriva en text med en tydlig röd tråd. Nu kan du gå till lektion 3!

...
12 videos (Total 35 min), 2 readings, 4 quizzes
12개의 동영상
Att skapa flyt i texten, del 1: Stycket1m
Att skapa flyt i texten, del 2: Styckeövergångar2m
Att skapa flyt i texten, del 3: Från känt till okänt2m
Att skapa flyt i texten, del 4: Sambandsord2m
Vad är en funktionell text?2m
Syftningsregeln2m
Symmetriregeln2m
Subjektsregeln2m
Sammandragningsregeln2m
2개의 읽기 자료
Övning: Hur syns författaren i texten?10m
Källor10m
1개 연습문제
Sambandsord10m
4
완료하는 데 1시간 필요

Vad innebär akademisk hederlighet?

Hej! Det här är sista veckan som riktar sig till dig som är student. Nu får du lära dig hur du refererar och citerar litteratur på rätt sätt. Det är det som kallas akademisk hederlighet och helt nödvändigt att känna till när du skriver i akademiska sammanhang. Nu kan du gå till lektion 4!

...
2 videos (Total 13 min), 3 readings
3개의 읽기 자료
Referenshanteringsprogram10m
Källor10m
Exempel på referenser10m

강사

Avatar

Susanne Pelger

Associate Professor
Faculty of Science
Avatar

Sara Santesson

Lecturer
Department of Communication and Media

룬드대학교 정보

Lund University was founded in 1666 and has for a number of years been ranked among the world’s top 100 universities. The University has 47 700 students and 7 500 staff based in Lund, Sweden. Lund University unites tradition with a modern, dynamic, and highly international profile. With eight different faculties and numerous research centres and specialized institutes, Lund is the strongest research university in Sweden and one of Scandinavia's largest institutions for education and research. The university annually attracts a large number of international students and offers a wide range of courses and programmes taught in English. In addition, International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) is part of the university and works to advance strategies for sustainable solutions through cutting edge interdisciplinary research, high-quality innovative education, and effective communication and strong partnerships. ...

자주 묻는 질문

  • 강좌에 등록하면 바로 모든 비디오, 테스트 및 프로그래밍 과제(해당하는 경우)에 접근할 수 있습니다. 상호 첨삭 과제는 이 세션이 시작된 경우에만 제출하고 검토할 수 있습니다. 강좌를 구매하지 않고 살펴보기만 하면 특정 과제에 접근하지 못할 수 있습니다.

궁금한 점이 더 있으신가요? 학습자 도움말 센터를 방문해 보세요.