חלק 1

video-placeholder
Loading...
강의 계획표 보기

검토

4.6개(56개 평가)

 • 5 stars
  82.14%
 • 4 stars
  7.14%
 • 3 stars
  5.35%
 • 2 stars
  1.78%
 • 1 star
  3.57%

SC

2020년 7월 17일

הקורס מובנה היטב והמרצים מציגים את החומר הנלמד בצורה הטובה ביותר.

OO

2021년 7월 5일

חומר מעניין, מועבר ברור וטוב. נהנתי מאוד מאיך שהקורס מובנה.

수업에서

קורות משה מחזרתו למצרים ועד יציאתו ממנה

שיעור 7

강사:

 • Placeholder

  Avigdor Shinan

  Professor

 • Placeholder

  Yair Zakovitch

  Professor

Coursera 카탈로그 살펴보기

무료로 참여해 맞춤화된 추천, 업데이트 및 제안을 받아보세요.