About this Course
최근 조회 670

100% 온라인

지금 바로 시작해 나만의 일정에 따라 학습을 진행하세요.

탄력적인 마감일

일정에 따라 마감일을 재설정합니다.

완료하는 데 약 26시간 필요

권장: 9 hours per module...

터키어

자막: 터키어, 영어

100% 온라인

지금 바로 시작해 나만의 일정에 따라 학습을 진행하세요.

탄력적인 마감일

일정에 따라 마감일을 재설정합니다.

완료하는 데 약 26시간 필요

권장: 9 hours per module...

터키어

자막: 터키어, 영어

강의 계획 - 이 강좌에서 배울 내용

1
완료하는 데 2시간 필요

Multivar 1'in Özeti, Dairesel Koordinatlarda Entegraller

İki değişkenli fonksiyonlardan hatırlatmalar: ikinci derece fonksiyonlar, kısmi türev ve iki katlı entegrallerdeki temel tanımlar ve geometrideki anlamları; iki değişkenli fonksiyonlarda türev ve entegrallerdeki temel hesaplama yöntemleri, iki katlı entegral hesaplamasında sıranın öneminin örneklerle hatırlatılması; teğet düzlem ve diferansiyel; tam türev ve zincirleme türev. Yöne göre türev. Gradyan, Bu sonuçların üç ve “n” değişkenli fonksiyonlara genellenmesi....
3 videos (Total 103 min), 1 reading, 1 quiz
3개의 동영상
Dairesel Koordinatlarda İki Katlı Entegraller Ana Kavramlar29m
Dairesel Koordinatlarda Çözümlü Problemler35m
1개의 읽기 자료
Modül Slaytları10m
1개 연습문제
Multivar 1'in Özeti, Dairesel Koordinatlarda Entegraller20m
2
완료하는 데 3시간 필요

Türev Uygulamalarından Seçme Konular

İki değişkenli fonksiyonlarda Koordinat dönüşümleri ve Jakobiyan. Diverjans, Rotasyonel ve Laplasyen. Dairesel koordinatlarda gradyan. Doğanın dört temel kısmi türevli denklemi: dalga, sızma, Laplace denklemleriyle Schrödinger denkleminin tanıtılması. İki değişkenli sonuçların üç değişkene ve mümkün olan durumlarda “n” değişkene genellenmesi. Karmaşık değerli fonksiyonların özel yapısıyla kısmi türevler ve tam türev....
5 videos (Total 144 min), 1 reading, 1 quiz
5개의 동영상
Kısıtlama Altında Uç Değer ve Lagrange Çarpanı44m
Değişimler Hesabı20m
Gradyan ve Doğanın Temel Denklemleri31m
Dairesel Koordinatlarda Gradyan, Diverjans, Rotasyonel ve Laplasiyen26m
1개의 읽기 자료
Modül Slaytları10m
1개 연습문제
Türev Uygulamalarından Seçme Konular48m
3
완료하는 데 3시간 필요

Çok Değişkenle Zincirleme Türev ve Jakobiyan

En büyük ve en küçük değerler: yerel, mutlak ve kısıtlama altında. Kısıtlama altında en iyiyi arama (optimizasyon) ve Lagrange çarpanı yöntemi. Kısmi türevlerin uygulaması ile değişimler hesabına giriş....
5 videos (Total 125 min), 1 reading, 1 quiz
5개의 동영상
Sonsuz Küçük Alan, Hacım ve Jakobiyan17m
Üç Eğrisel Koordinatla Sonsuz Küçük Hacım ve Jakobiyan26m
Karmaşık Fonksiyonların Yapısı ve Cauchy-Riemann Teoremi22m
Sonsuz Küçük Yüzeylerin Gösterimleri 35m
1개의 읽기 자료
Modül Slaytları10m
1개 연습문제
Çok Değişkenle Zincirleme Türev ve Jakobiyan24m
4
완료하는 데 4시간 필요

Uzayda Yüzey ve Hacım Entegralleri

Uzayda yüzeylerin açık, kapalı ve parametrik fonksiyonlarla gösterilmeleri ve eğrisel koordinatlar. sonsuz küçük yüzey alanları seçeneklerinin birleştirilmiş bir yaklaşımla elde edilmesi. Uzayda küre, koni, paraboloitler gibi temel yüzeylerin tanıtılması ve bunları içeren alanlarla hesaplar....
10 videos (Total 191 min), 1 reading, 1 quiz
10개의 동영상
Genel Kavramlar18m
Sonsuz Küçük Hacım: Kartezyen koordinatlarda11m
Sonsuz Küçük Hacım: Silindir koordinatlarında11m
Sonsuz Küçük Hacım: Küresel koordinatlarda14m
Sonsuz Küçük Hacım: Genel Eğrisel koordinatlarda16m
Çözümlü Problemler I: Karşılaştırmalı koordinat uygulamaları11m
Çözümlü Problemler II: Karşılaştırmalı koordinat uygulamaları10m
Çözümlü Problemler III: Karşılaştırmalı koordinat uygulamaları25m
Çözümlü Problemler IV: Karşılaştırmalı koordinat uygulamaları12m
1개의 읽기 자료
Modül Slaytları10m
1개 연습문제
Uzayda Yüzey ve Hacım Entegralleri40m
5
완료하는 데 4시간 필요

Düzlemde Akı Entegralleri

Uzayda kapalı yüzeylerle tanımlanan hacımlar; sonsuz küçük hacımların birleştirilmiş yaklaşımla elde edilmesi. Jakobiyan ve sonsuz küçük hacım. Kartezyen, silindir ve küresel koordinatlarla uzaydaki yüzey ve cisimlerde üç katlı entegral hesaplamaları. Uzayda küre, koni, paraboloitler gibi temel yüzeylerle tanımlanan hacımlardan örnekler ve bunları içeren hacım hesapları....
10 videos (Total 182 min), 1 reading, 1 quiz
10개의 동영상
Düzlemde Çizgisel Entegraller: Ana Kavramlar19m
Düzlemde Çizgisel Entegraller: Çözümlü Problemler22m
Yoldan Bağımsız Çizgisel Entegraller ve Potansiyel24m
Çizgi Boyunca ve Çizgiye Dik Vektörlerin Entegrallerinin İkisi Birden Yoldan Bağımsız Olan Vektör Alanları11m
Temel Kavramlar ve Artık Değer Teoremi17m
Artık Değer Teoremiyle Çözümlü Problemler21m
Green Teoremlerine Yönlendirme16m
Green Teoremlerinin İspatları18m
Green Teoremleriyle Çözümlü Problemler16m
1개의 읽기 자료
Modül Slaytları10m
1개 연습문제
Düzlemde Akı Entegralleri40m
6
완료하는 데 4시간 필요

Düzlemde Green, Uzayda Stokes ve Green-Gauss Teoremleri

Vektör alanlarının tanıtılması; vektör alanlarıyla türev ve entegral. Düzlem eğrilerinde entegraller. Entegralin yörüngeye bağlı ve yörüngeden bağımsız olması. Düzlem eğrilerinde birinci ve ikinci Green teoremleri. Düzlemdeki Green teoremlerinin vektörler, rotasyonel ve diverjansla gösterimi....
5 videos (Total 177 min), 1 reading, 1 quiz
5개의 동영상
Çözümlü Problemler I: Uzayda Çizgisel Entegraller23m
Çözümlü Problemler II: Stokes Teoreminin Uygulanması54m
Çözümlü Problemler III: Green - Gauss Teoreminin Uygulanması 28m
Vektörlerin Ayrıştırılması ile Diverjans, Rotasyonel ve Laplasiyen'in Anlamları26m
1개의 읽기 자료
Modül Slaytları10m
1개 연습문제
Düzlemde Green, Uzayda Stokes ve Green-Gauss Teoremleri40m
7
완료하는 데 2시간 필요

Stokes ve Green-Gauss teoremleri ve doğanın korunum yasaları

Düzlemdeki Green teoremlerinden uzayda Stokes ve Green – Gauss teoremlerine geçiş. Uzayda Green – Gauss ve Stokes teoremleriyle yüzey ve hacım entegralleri. Diverjans, rotasyonel ve Laplasyen’in anlamı. Uzayda Green – Gauss ve Stokes teoremleriyle doğadan temel korunum denklemlerinin elde edilmesi. Kütle, elektrik yükü ve ısı enerjisinin korunmasında uygulamalar....
5 videos (Total 99 min), 1 reading
5개의 동영상
Vektör Alanlarda Korunum Yasaları I: Momentum ve Katı Cisim Sürekli Ortamlar, Elastisite ve Elastik Dalga Denklemleri22m
Vektör Alanlarda Korunum Yasaları II: Sıvı Cisim Sürekli Ortamlar, Navier - Stokes ve Euler - Bernouilli Denklemleri 8m
Vektör Alanlarda Korunum Yasaları III: Gaz Cisim Sürekli Ortamlar, Navier - Stokes ve Akustik Dalga Denklemleri10m
Vektör Alanlarda Korunum Yasaları IV: Elektro – Manyetizma, Maxwell ve Elektromanyetik Dalga Denklemleri31m
1개의 읽기 자료
Modül Slaytları10m
8
완료하는 데 1시간 필요

Dönem Sonu Sınavı

...
1 quiz
1개 연습문제
Dönem Sonu Sınavı48m

강사

Avatar

Attila Aşkar

Prof. Dr.
Matematik Bölümü (Department of Mathematics)

터키 코크대 정보

Koç University is a leading liberal arts university located in Istanbul, Turkey; also recognized globally for facilitating cutting edge research in its full collection of Colleges, including Administrative Sciences & Economics, Engineering, Natural Sciences, Humanities & Social Sciences, Law, Nursing and Medicine. With its strong academic structure, research opportunities, international achievements, vivid social environment and wide range of job opportunities upon graduation, Koç University distinctively attracts attention. Now available online....

자주 묻는 질문

  • 강좌에 등록하면 바로 모든 비디오, 테스트 및 프로그래밍 과제(해당하는 경우)에 접근할 수 있습니다. 상호 첨삭 과제는 이 세션이 시작된 경우에만 제출하고 검토할 수 있습니다. 강좌를 구매하지 않고 살펴보기만 하면 특정 과제에 접근하지 못할 수 있습니다.

  • 수료증을 구매하면 성적 평가 과제를 포함한 모든 강좌 자료에 접근할 수 있습니다. 강좌를 완료하면 전자 수료증이 성취도 페이지에 추가되며, 해당 페이지에서 수료증을 인쇄하거나 LinkedIn 프로필에 수료증을 추가할 수 있습니다. 강좌 콘텐츠만 읽고 살펴보려면 해당 강좌를 무료로 청강할 수 있습니다.

궁금한 점이 더 있으신가요? 학습자 도움말 센터를 방문해 보세요.